Повишаване в следващо военно звание на офицери във Военна академия
„Г. С. Раковски“

В тържествена обстановка началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишените в следващо военно звание „подполковник“ майор д-р Живко Лавчев и майор Венцислав Христов. Майор д-р Лавчев се назначава и на академична длъжност „главен асистент“ в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Генерал-майор Дочев им пожела да работят със същия дух и желание и да нямат неизпълнени задачи. Да достигнат звание „полковник“ – званието, което е символ на изпълнена офицерска кариера.

Честито на повишените колеги и нека това военно звание да не им е последно!