Военна академия „Г. С. Раковски“ Ви дава повече!

Военна академия „Г. С. Раковски“ се сдоби с нов паркинг за превозните средства на своите служители, преподаватели, слушатели и студенти, на който има две зарядни станции за електромобили – преди почти година!

Има ли друго висше училище, което да предоставя подобна възможност безплатно, като при това запазва размера на таксите за обучение през учебната 2020/2021 година на нивото на предишната?

Военна академия „Г. С. Раковски“ Ви дава повече!