Посещение на представители на Военно-техническата академия „Фердинанд I“ – Румъния 

Представители на Военно-техническата академия „Фердинанд I“ в Букурещ, Румъния, бяха на първо официално посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“.  

В хода на проведените по време на визитата разговори с подп. доцент д-р Анди-Михаил Банчила – директор на департамент „Чужди езици, военни науки и мениджмънт“, и подп. Адриан Занфир – началник на офис „Еразъм“ и международно сътрудничество, бяха  обсъдени възможностите за съвместна дейност и инициативи от взаимен интерес в сферата на военното образование. Сред обсъдените въпроси бяха двустранния обмен на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз, участие в конференции и публикации в изданията на двете академии, разработване на съвместни проекти и сътрудничество в областта на чуждоезиковото обучение и тестване.