Посещение на посланика на Ирак във Военната академия

На 26 септември 2023 г. извънредният и пълномощен посланик на Република Ирак в Република България Н. Пр. Лина Омар проведе първо посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“.

От своя страна, Н. Пр. Омар сподели задоволството и изказа благодарността си към домакините за предоставената възможност за среща. Tя подчерта дългогодишното двустранно партньорство, като припомни ползите от българското присъствие на територията на Република Ирак, както и от инициативите, основани на регулярно подновяваните договори за сътрудничество между министерствата на отбраната на двете държави.

Посланик Омар изрази намерението си тези ползотворни отношения да бъдат продължени и задълбочени посредством организирането на образователни и квалификационни дейности. В тази връзка тя потвърди интереса към възможностите за обучение на кадри в сферата на сигурността и отбраната от Република Ирак в български образователни институции.

Беше представен брифинг за структурата, мисията и възможностите за обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“, както и посочени успешно домакинстваните от Академията мероприятия по програмата НАТО Defence Education Enhancement Programme (DEEP) за Ирак. Беше подчертана и ролята на Департамент „Дистанционно обучение и езикова подготовка“ в чуждоезиковото обучение както на кадри от системата за национална сигурност и отбрана на България, така и на граждани на партньорски държави.

В заключение, Н. Пр. Омар подчерта традиционно доброто партньорство с Министерството на обраната на Р България и изрази увереността си в задълбочаването на образователното сътрудничество като ползотворно за двете страни.

В края на срещата посланикът на Р Ирак в Р България се подписа в книгата за почетни гости на Военна академия „Г. С. Раковски“.