Посещение от Колежа на ВВС на САЩ във Военна академия „Г. С. Раковски“

На учебно посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше група от обучаеми и преподаватели от Военновъздушния колеж на САЩ.

Заместник-началникът по учебната и научната част на Академията полковник доцент доктор Димитър Ташков приветства гостите с „Добре дошли!“ и представи брифинг за мисията, структурата, задачите и дейността на Военна академия.

По време на срещата се обсъдиха на възможностите за взаимно сътрудничество между военно-образователните институции на двете страни. В нея взеха участие представители от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ на Министерство на отбраната на Република България.

Визити като настоящата са стъпка към развиване на двустранното сътрудничество и съгласуване на образователните програми, съдържанието на учебните дисциплини и системите за оценяване на знанията и уменията на обучаемите. Обмяната на опит е от първостепенно значение за следене и привеждане в съответствие с тенденциите в развитието на обучението за ОКС „Магистър“ по „Военно дело“ и „Национална сигурност“.

<<Предишна