Ученици от СУ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“

Подполковник д-р Димитър Димитров – главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“ и майор Александър Хашъмов – докторант в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ запознаха учениците от 12-ти „А“ и 12-ти „Б“ клас, водени от своя преподавател Габриела Савова, с възможностите за професионална реализация като военнослужещи от Въоръжените сили.

Представени им бяха условията за обучение в бакалавърска степен по специалностите „Сигурност и отбрана“ и „Киберсигурност“, както и в магистърските програми на Военна академия.

Младежите бяха запознати със славната история и културно-историческите забележителности на Академията от доц. д-р Стоян Николов от Института „Перспективни изследвания за отбраната“. Най-желани за разглеждане се оказаха Колоната на випуските на Военна академия „Г. С. Раковски“ и комплекс „Царски зали“.