Посещение на ученици от 82-ро основно училище „Васил Априлов“ във Военната Алма матер

Ученици с интерес към военната история на България от 82-ро основно училище „Васил Априлов“ в град София посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“.

Гостуването бе по повод 110 годишнината от Балканските войни.

Учениците разгледаха емблематични сгради от комплекса „Сграден фонд паметници на културата – район Военна академия“ и с увлечение изслушаха лекторите от научна секция ,,Военноисторически изследвания“ доцент Стоян Николов и главен асистент Глория Стоева.