Посещение на ученици от Немската гимназия във Военната Алма матер

Ученици от клуба по история към 91-ва  немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ в град София посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“.

Гостуването бе по повод 110 годишнината от Балканските войни.

Учениците разгледаха емблематични сгради от комплекса „Сграден фонд паметници на културата – район Военна академия“ и с увлечение изслушаха експертите в областта на военната история Матей Масов и главен асистент Боян Жеков.