Посещение на Стивън Ковингтън

Военна академия „Г. С. Раковски“ имаше честта да посрещне г-н Стивън Ковингтън, стратегически съветник на Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) по международната дейност. По време на своето посещение, г-н Ковингтън изнесе лекция пред преподаватели и обучаеми от Академията. На лекцията присъстваха заместник-министърът на отбраната бригаден генерал (о.з.) Радостин Илиев, както и представители от дирекции на Министерството на отбраната, командванията на Съвместното командване на силите и видовете Въоръжени сили.

След изключително увлекателната лекция се проведе оживена дискусия, по време на която бяха обсъдени редица важни въпроси, свързани с актуалната международна обстановка и бъдещите предизвикателства пред НАТО. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да обменят мнения с г-н Ковингтън, което обогати диалога и допринесе за задълбочаването на разбирането по темите от дневния ред на Алианса.

В рамките на своето посещение г-н Ковингтън разгледа комплекс „Царски зали“ и се разписа в Почетната книга за гости на Военната академия, като по този начин изрази своето признание и уважение към институцията.

Г-н Стивън Ковингтън има над 40 години опит в структурите на Алианса. Той притежава богата експертиза в сферата на политико-военните предизвикателства както в мирно време, така и при кризи и въоръжени конфликти. Основният му принос е в разработването на инициативи, свързани с политиките на Алианса, военните стратегии, възпирането и отбраната, сътрудничеството със страните партньори. Г-н Ковингтън активно участва в създаването на „Концепцията за възпиране и отбрана в Евроатлантическата зона“. В своята работа той пряко сътрудничи с военните и политическите органи на Алианса, държавите-членки, партньорите и множество международни организации.