Посещение в Националния университет по отбрана на Азербайджан

В периода 18-22.09.2023 г. доц. Валентина Георгиева, ст. преп. д-р Анна Гунчева и ст. преп. Спаска Къчева посетиха Националния университет по отбрана (НУО) в гр. Баку с финансиране по програма „Еразъм+“. Това е продължение на започналото сътрудничество с Езиковия център към Института за военен мениджмънт на НУО. Първоначално двама преподаватели по английски от Азербайджан участваха в конференцията, посветена на 70-та годишнина на катедра „Езиково обучение“ на 10-11.11.2021 г.; през м. януари миналата година двама преподаватели от катедра „Езиково обучение“ проведоха уроци по английски и руски език в Езиковия център към НУО. По време на изминалото посещение фокусът бе върху разширяване на сътрудничеството в областта на тестването според STANAG 6001.

Езиковите специалисти от Военна академия проведоха работни срещи с колегите – преподаватели по чужди езици, като ги запознаха с особеностите на езиковото обучение във Военна академия и с възможностите за сътрудничество в тази област. Доц. Георгиева проведе демонстративни уроци по английски език със специализанти в Езиковия център към НУО на Азербайджан. Д-р А. Гунчева представи детайлно особеностите на компютърния тест на националния екип за тестване по английски език, което бе посрещнато с огромен интерес. В рамките на визитата д-р Гунчева проведе демонстративен компютърен изпит според STANAG 6001 на уменията „четене“ и „слушане“ на кандидати от Азербайджан, които получиха своите оценки, а последвалият изпит на умението „говорене“ на кандидатите послужи като модел за уеднаквяване на изпитните критерии на комисиите от двете институции.

На срещата с началника на Института за военен мениджмънт на НУО  полк. проф. Бабир Гулиев бяха обсъдени бъдещите стъпки в сътрудничеството между езиковите специалисти с обмен на преподаватели, модериране и апробиране на изпитни задачи между двете институции, както и споделяне на опит и оказване на съдействие в разработването на компютърни тестове според STANAG 6001 от българска страна.