Първо посещение на извънредния и пълномощен посланик на Словения в Република България

На официално посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ бе Н.Пр. Наташа Бергел – извънреден и пълномощен посланик на Словения в Република България.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостенката с „Добре дошла!“. Н.Пр. Бергел беше запозната с мисията, структурата и дейността на военната Алма матер от заместник-началника по учебната и научната част полковник доцент д-р Димитър Ташков.

По време на визитата беше подчертано значението на добрите отношения между двете държави за стабилността в региона. Бяха обсъдени възможностите за развитие на двустранните отношения, както и пътищата за съвместна дейност и инициативи в области от взаимен интерес в сферата на военното образование, както и обмена на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз.

В края на своето първо посещение Н.Пр. Бергел благодари за посрещането и изрази задоволство от визитата си във Военна академия „Г. С. Раковски“.