Среща между началника на Военна академия и извънредния и пълномощен посланик на Румъния в Република България

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев проведе работна среща с Н. Пр. г-жа Бръндуша Йоана Предеску – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в Република България и с аташето по отбраната на Румъния полк. Василе Онесимюк.
Основната цел на срещата беше дискутиране на вероятни области и направления на сътрудничество между Военна академия и военните академии и университети на Румъния, като специално внимание беше обърнато на програма „Еразъм+“, както и на възможностите за осъществяване на различни съвместни проекти и инициативи за новата учебна година. Беше обсъдено проведеното в Академията компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 23“ в гр. София, в което взеха участие слушатели от Националния университет по отбрана „Карол I“.
Генерал-майор Дочев връчи на Н. Пр. г-жа Предеску новият брой на „Военен журнал“, в който са публикувани доклади на участниците в проведената през октомври 2022 г. Кръгла маса на тема: „The Beginning of the Bulgarian-Romanian Military Friendship“. Този научен форум беше съвместна инициатива между Академията и Посолството на Румъния в България, в която участваха учени и от двете държави.
Н. Пр. г-жа Предеску сподели, че списанието ще бъде изпратено до Министерството на външните работи и Министерството на отбраната на Румъния, както и до Националния университет по отбрана „Карол I“ и участниците в кръглата маса от румънска страна.
През 2023 г. списанието „Военен журнал“ навършва 130 години от неговото първо издание.