Новоназначеният посланик на Република България в Израел посети Военна академия „Г. С. Раковски“

Новоназначеният посланик на Република България в Израел Н. Пр. Славена Гергова – дългогодишен дипломат на Министерството на външните работи, беше на първо посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев посрещна посланик Гергова и я запозна с историята на първото висше военно училище в България.

По време на визитата Н. Пр. Славена Гергова разгледа културно-историческите забележителности на Академията. В края на своето посещение тя благодари за посрещането и изрази задоволството си от визитата във Военната Алма матер.