Първо официално посещение на началника на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“

Началникът на Националния военен университет „Карол I“ в Букурещ, Румъния („CAROL I“ NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY) бригаден генерал д-р Еуджен Мавриш посети Военна академия „Г. С. Раковски“.  

Посещението беше по покана на генерал-майор Тодор Дочев и беше посветено на Празника на Въоръжените сили на Република Румъния, който се отбелязва на 25 октомври и е с цел създаване и поддържане на активен диалог между образователни институции от партньорски държави.

По време на посещението бяха обсъдени възможностите за съвместна дейност и инициативи в области от взаимен интерес в сферата на военното образование, както и обмена на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Бригаден генерал Марвиш изнесе лекция, свързана с Въоръжените сили и предизвикателствата пред системата на висше военно образование на Румъния пред преподаватели и обучаеми от Военна академия „Г. С. Раковски“.

Гостите се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където бригаден генерал Марвиш благодари за доброто посрещане.

Визити като настоящата насърчават сътрудничеството между държавите, армиите и военно-образователните системи на Република Румъния и Република България и затвърждават взаимодействието с чуждестранни висши училища и научни организации.