Директорът на Франкофонския институт по мениджмънт и администрация Никола Майнети посети Военна академия „Г. С. Раковски“

Господин Майнети бе запознат с мисията, функциите и задачите на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Обсъдени бяха направленията за сътрудничество в областта на висшето образование и проекти между България и Франция.