Посещение от Университета по отбрана на Ирак във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода 16 -17 ноември 2023 г. представители от Университета по отбрана на Ирак (Defence University for Military Studies – DUFMS) посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостите:

  • генерал-майор Фарук Ал-Текрети – официален представител на президента на Университета по отбрана на Ирак (Defence University for Military Studies (DUFMS) и офицер за връзка на Университета с мисията на НАТО в Ирак
  • господин Томас Рой – координатор на Defence Education Enhancement Programme (DEEP) на НАТО в Ирак.

На гостите беше представен брифинг за мисията, структурата, задачите и дейността на Военна академия от полковник доцент доктор Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Академията.

От своя страна генерал-майор Ал-Текрети представи Университета по отбрана на Ирак и благодари за доброто посрещане.

По време на срещата се обсъдиха на възможностите за взаимно сътрудничество с военно-образователните институции на двете страни, като в нея взеха участие и представители от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и дирекция „Отбранителна политика и планиране“ на Министерство на отбраната на Република България.

Делегацията посети комплекс „Царски зали“, където генерал-майор Дочев връчи покана за участие в годишната конференция на Военна академия през 2024 г., и се запозна с историята и културно-историческите забележителности на Академията, представени от главен асистент д-р Боян Жеков от научна секция „Военноисторически изследвания“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“.

Визити като настоящата са крачка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между държавите, армиите и военно-образователните институции на Република Ирак и Република България.