Посещение на обучаеми от Грузия във Военна академия „Г. С. Раковски“

Обучаеми от Училището на Грузия за изграждане на институционален капацитет на отбраната посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев проведе среща с ръководителя на делегацията полковник Манука Кавтарадзе и приветства всички с „Добре дошли!“.

Полк. доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Академията, представи на гостите брифинг за мисията, структурата, задачите и дейността на Академията.

Ас. Димитър Дринков от катедра „Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ изнесе пред грузинската делегация лекция на тема: „Средата за сигурност в Черноморския регион“, а полк. доц. д-р Стоян Стойчев – началник на катедра „Съвместни операции и планиране“, представи лекция на тема: „Подготовка на въоръжените сили за участие в мисии и операции на НАТО и ЕС“.

Делегацията разгледа културно-историческите забележителности на Академията и посети комплекс „Царски зали“, където главен асистент д-р Боян Жеков от научна секция „Военноисторически изследвания“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ изнесе лекция за тяхната история.

Полковник Кавтарадзе се разписа в Почетната книга на Академията и получи от генерал-майор Дочев почетния знак „110 години Военна академия –традиция, качество, престиж“.