Посещение от Училището на Грузия за изграждане на институционален капацитет на отбраната във Военна академия

За втора поредна година обучаеми от Училището на Грузия за изграждане на институционален капацитет на отбраната посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев проведе среща с ръководителя на делегацията полковник Мамука Кавтарадзе и приветства всички с „Добре дошли!“.

На гостите беше представен брифинг за мисията, структурата, задачите и дейността на Военна академия от полковник доцент доктор Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Академията.

Асистент Димитър Дринков от катедра „Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ изнесе пред грузинската делегация лекция на тема: „Средата за сигурност в Черноморския регион“, а асистент Георги Георгиев в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ изнесе лекция на тема: „Стратегическо мислене и стратегическо планиране“.

Делегацията посети и разгледа комплекс „Царски зали“, където доцент доктор Стоян Николов от научна секция „Военноисторически изследвания“ на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ изнесе лекция за тяхната история.

Визити като настоящата насърчават сътрудничеството между държавите, армиите и военно-образователните системи на Република Грузия и Република България и затвърждават взаимодействието с чуждестранни висши училища и научни организации.