Генерал Филип Лавин посети Военна академия

Върховният командващ на Съюзното командване по трансформацията на НАТО генерал Филип Лавин беше гост на Военна академия „Г. С. Раковски“. Той изнесе лекция пред преподаватели и обучаеми на тема: “Тhe role of NATO Warfare Capstone Concept in the development NATO Military Instrument of Power”. Лекцията беше последвана от дискусия, по време на която бяха обсъдени въпроси, свързани с трансформацията на НАТО.
Генерал Филип Лавин е на посещение в страната. Визитата е с цел обсъждане на въпроси от взаимен интерес, свързани с процеса на отбранителното планиране на Алианса, постигане на оперативна съвместимост, инвестиции в колективната отбрана и в проекти с многонационално и общо финансиране, в които участва България.