Среща с ръководителя на националното бюро на Университетската Агенция на Франкофонията в България

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ се срещна с г-н Петър Топарев,,  ръководител на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (УАФ) в България.

В УАФ членуват 1100 университета от целия свят. Военна академия „Г. С. Раковски“ е единственото висше военно училище, членуващо в структурата на тази агенция.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между ВА „Г. С. Раковски“ и УАФ, чийто приоритет е подпомагането на кариерното развитие на студентите, владеещи френски език. Договорено беше взаимодействие при осъществяване на проекти за цифровизация на обучението и управлението на учебния процес по френски език.

Г-н Топарев информира, че Университетската агенция на Франкофонията подпомага научната дейност на университетите, които са нейни членове, финансира научни конференции и преподаватели, които обучават студенти на френски език.

В края на срещата, г-н Топарев връчи на генерал-майор Дочев „Пътната карта на Университетската агенция на Франкофонията“.