Първо посещение на временно управляващия Посолството на Черна гора в Република България

На официално посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ бе г-жа Йелена Филипович-Стоянов – временно управляващ Посолството на Черна гора в Република България.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостенката с „Добре дошла!“. Г-жа Филипович-Стоянов беше запозната с мисията, структурата и дейността на военната Алма матер от заместник-началника по учебната и научната част полковник доцент д-р Димитър Ташков.

По време на визитата беше подчертано значението на добрите отношения между двете държави за стабилността в региона. Обсъдени бяха възможностите за развитие на двустранните отношения, както и пътищата за съвместна дейност и инициативи в области от взаимен интерес в сферата на военното образование, както и обмена на преподаватели и студенти по програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Г-жа Йелена Филипович-Стоянов разгледа културно-историческите забележителности на Академията и посети комплекс „Царски зали“. В края на посещението тя благодари за топлото посрещане и изрази своето задоволство от визитата си във Военна академия „Г. С. Раковски“.