Учебно посещение на Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“

На учебно посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше група от старшия курс (Bundeswehr General and Admiral Staff Course) на Командно-щабния колеж на Бундесвера на Федерална република Германия, ръководена от бригаден генерал Франк Пийпър – директор на дирекция „Стратегически въпроси и факултети“ в Колежа. Групата беше придружавана от аташето по отбраната на ФР Германия – подполковник Матиас Пфайфер.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“. На делегацията беше предоставена информация за мисията, функциите, структурата и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“. Лектори от академията изнесоха брифинги за външната и отбранителната политика на Република България, за отношението към основните проблеми на сигурността и българските перспективи за многонационално сътрудничество в тази област, както и за основните предизвикателства и заплахи пред сигурността в региона и техните възможни решения.

Представителите на Командно-щабния колеж се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където бригаден генерал Пийпър благодари за доброто посрещане.

Визити като настоящата са стъпка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между държавите, армиите и военно-образователните институции.