Посещение на Командно-щабния колеж на Бундесвера във Военна академия „Г. С. Раковски“

На учебно посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше група от старшия курс (Bundeswehr General and Admiral Staff Course) на Командно-щабния колеж на Бундесвера на Федерална република Германия.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства всички с „Добре дошли!“ и проведе среща с ръководителя на делегацията полковник д-р Маркус Зайц – декан на Факултета по медицински услуги и здравни науки към Колежа, както и с аташето по отбраната на ФР Германия – подполковник Себастиан Ербе.

На гостите беше представен брифинг за мисията, структурата, задачите и дейността на Военна академия от полковник доцент доктор Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Академията.

Доцент доктор Георги Цветков – преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на на факултет „Национална сигурност и отбрана“ изнесе лекция, свързана с развитието и управлението на отбранителната политика на Република България

Представителите на Командно-щабния колеж се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където полковник д-р Зайц благодари за доброто посрещане.

Визити като настоящата са стъпка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между държавите, армиите и военно-образователните институции.