Първо посещение и беседа на г-н Бойко Василев във Военна академия „Г. С. Раковски“

За първи път г-н Бойко Василев гостува във Военна академия „Г. С. Раковски“. Като репортер, отразил три войни, той беше поканен да изнесе беседа пред преподаватели и слушатели на най-старото висше военно училище.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев представи госта, припомни част от биографията на Бойко Василев, спомена негови значими срещи с държавни глави, политически лидери, военни и други.

 В началото на беседата журналистът обърна внимание на това, че: „Живеем в свят, в който много често информацията решава всичко, в който формата много често надделява над съдържанието. Свят, който не комуникира по правилния начин.“

Г-н Василев сподели вижданията си за воденето на медийна война по време на военен конфликт и влагането на ресурс за отразяването на събитията. Журналистът говори за ролята на информационната война, социалните мрежи, „Ерата на лъжата“ и достоверността на информацията. Той акцентира и на все по-честото използване на езика на омразата. Сподели своите спомени като кореспондент по време на  войната в Югославия, нейните ужаси и спецификата при медийното отразяване.

Медийният експерт акцентира върху начина на комуникация и общуване на професионално ниво. Според него най-важно е избирането на едно послание, което да бъде обвързано с подходяща метафора, така че да се постигне целта.

 Беседата предизвика оправдан интерес сред аудиторията. След изложението   г-н Василев отговори изчерпателно на зададените въпроси и получи заслужени благодарности за интересната беседа и професионално представената информация.  Г-н Бойко Василев също благодари за любезната покана и топлото посрещане, и изрази своето задоволство от визитата си във Военна академия „Г. С. Раковски“.  

На финала на срещата генерал-майор Тодор Дочев благодари на г-н Василев, „който е изключителен професионалист в областта на журналистиката“, за първото му гостуване във Военна академия.