Първо официално посещение на аташето по отбраната на САЩ в Република България

На първо официално посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше аташето по отбраната на САЩ в Република България полковник Пол Сиболд.
Заедно с представители от Офиса за отбранително сътрудничество в Посолството на САЩ в Република България, той обсъди с ръководството на Академията възможностите за провеждане на учебни практики и стажове, както и осъществяването на образователен и квалификационен обмен между двете държави.
На гостите беше представен брифинг за мисията, структурата, задачите и дейността на Военна академия от полковник доцент доктор Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Академията.
Началникът на Военна академия представи визия за развитие на двустранното сътрудничество с водещите колежи и университети на САЩ в областта на сигурността и отбраната.
От своя страна полковник Сиболд благодари за доброто посрещане.
Визити като настоящата насърчават сътрудничеството между държавите, армиите и военно-образователните системи на САЩ и Република България и затвърждават взаимодействието с чуждестранни висши училища и научни организации.