Посещение в Армения на 1-ви франкофонски форум за качество във висшето образование в Централна и Източна Европа (FFQ-ECO)

От 24-25.02.2022 г. старши преподавател Спаска Къчева – преподавател по френски език от катедра „Езиково обучение” на Военна академия, участва в на 1-ви франкофонски форум за качество във висшето образование в Централна и Източна Европа на тема „Тенденции и предизвикателства в осигуряване на качествено и гъвкаво висше образование след COVID19” в град Ереван, Армения. Форумът бе организиран от Университетската Агенция на франкофонията(AUF), а домакин бе Френският университет на Армения.

Участваха представители на висши учебни заведения от 8 страни. На форума бяха обсъдени тенденциите и предизвикателствата в осигуряване на гъвкаво и качествено образование и преразглеждане на учебните програми след COVID-19.

Програмата на 1-ва сесия на форума комбинира практически дискусии и професионални срещи, които се проведоха под формата на презентации от международни, регионални и национални експерти.

От 2015 г. Военна академия е единственото висше военно учебно заведение – член на Агенция на франкофонията. За ст. преп. Спаска Къчева форумът предостави една добра възможност да установи лични контакти с президента на  (AUF) – г-н Кетата и с колеги от страни от цял свят– важно условие за продължаване на сътрудничеството в AUF и интернационализация на обучението във Военна академия.