Посещение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов във Военна академия „Г. С. Раковски“

На 01.08.2022 г. адмирал Емил Ефтимов проведе среща с академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“. В словото си засегна проблеми, в чиито решаване е привлечена Академията и постави основни аспекти по отношение на обучението на слушатели на оперативно и стратегическо ниво. Бяха разгледани основно следните теми:

  • виждане за ролята и мястото на академичния състав в промяната на стереотипите на мислене на слушателите;
  • основни задачи, които стоят пред Академията в интерес на придобиване на нови способности от Въоръжените сили;
  • перспективи и тенденции, свързани с мотивацията на личния състав за военна служба и обучение във военнообразователната система;
  • военни аспекти на Стратегическата концепция на НАТО, приета на срещата на върха в Мадрид;
  • предизвикателства пред колективната и националната отбрана в променената среда за сигурност;
  • перспективи за модернизация и повишаване на способностите на Българската армия.

Адмирал Ефтимов пожела академичният състав да създаде такива условия за обучение, които да провокират слушателите към изследователски задачи, самостоятелно мислене и задълбочаване на познанията по най-важните проблеми на специалността. С особено внимание да се наблюдава активността на обучаемите в учебния процес.

По време на посещението адмирал Ефтимов връчи награда на полк. професор доктор Мирослав Димитров по случай неговата 60-годишнина. Наградата е признание за значимия му принос в развитието на катедра „Логистика“ във факултет „Командно-щабен“, в теорията и практиката в областта на логистичното осигуряване, за заслуги в разработването на документи и учения на национално и ведомствено ниво по отношение поддръжката на страната-домакин.