Честит рожден ден на полковник доцент д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“