Изпращане на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“ в запаса

За дългогодишна достойна военна служба, преминаване в запаса и по повод навършването на 60 години, със заповед на министъра на отбраната полковник професор д.н. Георги Карастоянов – професор в катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, бе награден с предметна награда „Карабина“, а от името на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ – с „Бинокъл Б 8х30“.

На тържествен ритуал по изпращане на военнослужещ в запаса заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент доктор Димитър Ташков връчи наградите на рожденика, поздрави го с годишнината и му благодари, от името на ръководството на Академията и от свое име, за приноса му за издигане авторитета на Военна академия в академичните среди в България и в международен план. Професор Карастоянов благодари за високата оценка и за добрите думи.

Да пожелаем на полковник о.з. професор доктор Карастоянов здраве и на добър час вече като цивилен преподавател в Академията!

Полковник о.з. професор д.н. Георги Карастоянов е завършил ВHВАУ „Г. Димитров“ – специалност „Земна артилерия“, както и ВА „Г. C. Раковски“ – специализация „Организация и управление на ОТФ от СВ“. Заемал е длъжности „Командир на взвод“ и „Заместник-командир на рота“. Продължава военната си служба като аспирант и асистент към катедра „Военна психология и педагогика“, както и старши асистент и главен асистент в катедра „Обществени науки“ на поделение 14430-София. В Академията преминава през длъжностите: доцент, началник на катедра „Лидерство“ и професор в катедра „Психология и лидерство“.

Завършил е курс „Психологически операции“ във Форд Браг, Северна Каролина, САЩ и курсове за специализация в училището на НАТО в Оберарамергау, Германия. През 2017 г. придобива научна степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“.