Честит рожден ден на полковник доцент д-р Нелко Ненов, заместник-декан на факултет „Командно-щабен”!