Полковник доцент д-р Димитър Караджинов – декан на Факултет „Командно-щабен“, се прости с бойното знаме и с личния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ днес

На тържествен ритуал по изпращане на военнослужещ в запаса полковник доцент д-р Димитър Караджинов – декан на Факултет „Командно-щабен“, се прости с бойното знаме и с личния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Да пожелаем на полковник о.з. Караджинов здраве и на добър час в цивилното поприще!