Полковник от резерва Никола Дуковски бе удостоен с юбилейния медал „110 години Военна академия „Г. С. Раковски“ по повод неговата 95-годишнина

Честването се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“ в присъствието на началника на Академията генерал-майор Тодор Дочев, академичния състав на катедра и слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Комуникационни и информационни системи”.
Отбелязването на подобни събития показва, че има уважение към достойните офицери, свързали живота си с армията и отдали знанията и енергията си за нейното изграждане и укрепване.
„Благодарим Ви, че с Вашия всеотдаен труд и висок професионализъм като офицер от Свързочни войски и преподавател във Военната академия, Вие допринесохте за развитието на военната наука и за подготовката на висококвалифицирани военни кадри. Бъдете щастлив и успешен, чувствайте се необходим и полезен сред хората, защото човек е богат със своята цел, богат е с това, което е дал. Пожелаваме Ви от сърце крепко здраве и дълголетие, разбирателство и уют в семейството!“ с тези думи генерал-майор Дочев приветства полковник Дуковски и му връчи почетна грамота и юбилейния медал „110 години Военна академия „Г. С. Раковски“.


Справка за полковник о.р. Дуковски:

  • роден на 28.05.1927 г. в с. Правец;
  • учи във Военната гимназия към Военното на Негово Величество училище като кадет от 1943 г. до 1945 г.;
  • през 1945 г. е приет за курсант във Военното училище по специалност „Свързочни войски“ и го завършва през 1948 г.;
  • от 1948 г. до 1957 г. служи като офицер в 62-ри свързочен полк „Горна Малина“;
  • от 1957 до 1959 г. е слушател във Военна академия;
  • от 1959 до 1978 г. е преподавател във Военна академия в катедра „Свръзки и електроника“;
  • пенсионира се през 1978 г. като преподавател след 30 години офицерска служба;
  • след пенсионирането си продължава преподавателската си дейност в школата за преподготовка към щаба на Гражданска отбрана от 1978 г. до 1989 г.