Памет за полковник Борис Дрангов

Да си спомним днес за незабравимия български командир и педагог подполковник Борис Дрангов, загинал на кота 1050 при завоя на река Черна от френски шрапнел, на 26-и май 1917 г.!

Военна академия „Г. С. Раковски“ преиздаде през 2017 г. фототипно книгата му „Помни войната! Съвети за строеви офицери“ (изд. в Скопие, 1916 г.) в тираж от 1500 номерирани броя, с предговор от генерал-майор д-р Груди Ангелов.

Паметник на полковник (посмъртно) Борис Дрангов беше издигнат в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ и официално открит на 2-и март 2018 г. Най-голямата и представителна зала на Факултет „Командно-щабен“ носи името „Аула полковник Борис Дрангов“.