Доставка на полево облекло за военнослужещите от ВА „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер890305
Дата на публикуване24.01.2019 г.
НаименованиеДоставка на полево облекло за военнослужещите от ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл. 14, ал.1, т. 6 от Закона за обществени поръчки
ДокументацияСтановище на АОП
Договор № 1/23.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка
Изтеглете документацията