Строително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер00063-2018-0013
Дата на публикуване12.11.2018 г.
НаименованиеСтроително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.18, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти13.12.2018 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите17.12.2018 г., 08.30 часа
МястоБрифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП – espd-request.zip
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5(1)
Образец № 5(2)
Образец № 6(1)
Образец № 6(2)
Образец № 7(1)
Образец № 7(2)
Образец № 8
Образец № 9
Договор-проект
Протокол № 1, публикувано на 20.12.2018 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 04.01.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 11.01.2019 г.
Протокол № 3, публикувано на 11.01.2019 г.
Доклад, публикувано на 11.01.2019 г.
Решение, публикувано на 11.01.2019 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.02.2019 г.
Договор по обособена позиция 1, публикувано на 27.02.2019 г.
Техническо предложение по обособена позиция 1, публикувано на 27.02.2019 г.
КСС обособена позиция 1, публикувано на 27.02.2019 г.
Ценово предложение по обособена позиция 1, публикувано на 27.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 19.06.2019 г.
Договор по обособена позиция 2, публикувано на 27.02.2019 г.
Техническо предложение по обособена позиция 2, публикувано на 27.02.2019 г.
КСС обособена позиция 2, публикувано на 27.02.2019 г.
Ценово предложение по обособена позиция 2, публикувано на 27.02.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 19.06.2019 г.
Изтеглете документацията