Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер00063-2017-0004
Дата на публикуване07.08.2017
НаименованиеРемонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратаПублично състезание на осн. чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Срок за приемане на оферти 04.09.2017 17:00
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Протокол
Съобщение – дата на публикуване: 25.09.2017 г.
Протокол 2 – дата на публикуване: 04.10.2017 г.
Протокол 3 – дата на публикуване: 04.10.2017 г.
Доклад – дата на публикуване: 04.10.2017 г.
Решение – дата на публикуване: 04.10.2017 г.
Договор
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор
Изтеглете документацията