Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”

НаименованиеОписание
Номер632017002
Дата на публикуване27.06.2017
НаименованиеРемонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски”
Вид на процедуратапублично състезание по реда на чл. 18, ал-1, т.12 от ЗОП
Срок за приемане на оферти26.07.2017 17:00
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Решение за прекратяване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Договор-проект
Обявление за възложена поръчка
Изтеглете документацията