Покана за участие в Национална научна конференция

ВОЕННА АКАДЕМИЯ

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“

П О К А Н А

за участие в национална научна конференция

Уважаеми колеги,
за отбелязване на 110-та годишнина от Балканските войни (1912 – 1913 г.), Военна академия „Георги Стойков Раковски“ организира национална научна конференция на тема: „БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913) ГЕРОИЗЪМ И ТРАГИЗЪМ“.
Време: 15 юни 2023 г.
Място: Военна академия „Георги Стойков Раковски“.

Научни панели на конференцията:

1. Политика, дипломация и войните.

2. Военни действия.

3. Човекът на война. Поколения и памет.

Крайни срокове:

Подаване на заявки за участие30.04.2023г.
Известяване за приетите заявки22.05.2023г.
Изпращане на програмата на конференцията02.06.2023г.
Приемане на докладите за публикуване в сборник15.09.2023г.

Указания за участниците:

Електронна поща за подаване на заявките и за изпращане на докладите110_bv@rndc.bg
Време за представяне на докладите15 минути
Максимален брой доклади, с който може да участва автор (самостоятелно или в съавторство)един
Форма на участиеприсъствено или в електронна среда
Такса за участиене се изисква
Разходи за участиеза сметка на участниците

Контакти за кореспонденция:

1. Подполковник гл. ас. д-р Калин Ранчев, НС „Военноисторически изследвания“ в Институт „Перспективни изследвания за отбраната“

Tел.: 02/92 26 665; 0888937407;

Електронна поща: k.ranchev@rndc.bg

2. Гл. ас. д-р Боян Жеков, НС „Военноисторически изследвания“ в Институт „Перспективни изследвания за отбраната“

Тел.: 02/92 26 657; 0885364013;

Електронна поща: b.zhekov@rndc.bg

3. Асистент д-р Теодора Грозданова, НС „Военноисторически изследвания“ в Институт „Перспективни изследвания за отбраната“

Тел.: 02/92 26 679;

Електронна поща: t.grozdanova@rndc.bg

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.