Честито на най-младия доцент в катедра „Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ подполковник д-р Ивайло Ралев!

Желаем успехи и занапред!