Военна академия „Г. С. Раковски“ се готви за посрещане на своя празник и 200-годишнината от рождението на патрона си Георги Стойков Раковски

С благодарност към Столична община и нашия възпитаник Иво Пенев!