2021 – годината на Раковски – предаване на професор Пламен Павлов

Гости в предаването на професор Пламен Павлов са професор Пламен Митев и професор К. Топалов.

Гледайте „Годината на Раковски“ – първа част.

Гледайте „Годината на Раковски“ – втора част.