Професор Пламен Павлов – „Историческата роля на Раковски и Левски“

200 години от рождението на основоположника на модерната българска политическа мисъл, армия и държавност – Георги Стойков Раковски!

Статията четете тук.