Представяне на участници в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ – професор д-р Пламен Митев

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, която ще се проведе на 12-ти и 13-ти април 2021 година, ще вземат участие бележити български учени.

С тях ще Ви запознаем накратко в следващите дни.

Професор д-р Пламен Митев

Роден на 28.11.1956 г. в гр.Шумен

Завършил е специалност „История” в Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1981 г.

От 1982 до 2013 г. извървява всички стъпала в научната стълбица – асистент по Българско възраждане; старши асистент; главен асистент; доцент; професор.

Докторската му тема е „Търговията в българските земи през 18 век”, защитена през 1989 г.

Бил е заместник-декан и декан на Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Научните му интереси са:

– стопанска и социална история на Османската империя 18-19 век

– Българско възраждане – българският политически въпрос (центрове, дейци, програми, пропаганда

– българите и Източният въпрос)

– чужди пропаганди на Балканите.

Автор и съавтор е на десетки книги и учебни помагала, научни статии в наши и чужди специализирани издания.