Публична защита на Пламен Стефанов Христов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Енергийната компонента при решаването на Кипърския въпрос” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Пламен Стефанов Христов.
Председател на научното жури: Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова
Дата: 07.02.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.
Автореферат на Пламен Стефанов Христов.

Рецензии
• Професор д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков.
• Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова.

Становища
• Професор д.ф.н. Цветан Иванов Теофанов.
• Професор доктор Величка Иванова Милина.
• Професор доктор Александър Любомиров Рангелов.

05.01.2018 г.
гр. София