Почетен плакет за генерал-майор д-р Груди Ангелов от Комисия за защита от дискриминация на Република България

Днес се проведе работно съвещание с ръководството на Комисия за защита от дискриминация и представители на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Бяха обсъдени възможностите за продължаване на сътрудничеството между двете институции във връзка с подписания неотдавна съвместен меморандум и предприемане на конкретни действия в тази посока.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов, който е началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ сподели, че посоките на съвместна дейност могат успешно да се реализират в различни научноизследователски проекти, които да бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания“, както и поредица от обучителни семинари, подпомогнати от различни програмни инструменти на Министерство на труда и социалната политика.

Превантивните дейности, свързани с дискриминационните процеси са особено важни и те могат да бъдат дефинирани в учебните програми и планове на различните магистърски програми, които се осъществяват във Военната академия.

Доц. д-р Ана Джумалиева направи конкретни предложения, които да се реализират в посока следната тематика: Международни, европейски и национални стандарти за защита от дискриминация; защита от дискриминация на уязвимите групи; дискриминацията през призмата на наказателното право; дискриминация или определящо професионално изискване; дискриминация в областта на националната сигурност; защита от дискриминация на хората с увреждания; дискриминацията в контекста на COVID 19; балансът между правата на човека и правото на сигурността; въздействие на словото на омраза върху националната сигурност и др.

В работната среща участваха и проф. д.н. Венелин Терзиев и полковник доц. д-р Емил Енев от Военна академия „Г. С. Раковски“. За принос в осъществяване на ефективно сътрудничество, както и за издигане на престижа на Комисията за защита от дискриминация на Република България почетен плакет бе връчен на генерал-майор д-р Груди Ангелов – Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и на полковник доц. д-р Емил Енев – ВРИД декан на Факултет „Командно-щабен“.


Генерал-майор д-р Груди Ангелов е възпитаник на ВНВУ “Васил Левски” във Велико Търново (сега Национален военен университет) – мотострелкови профил.

Завършил е Военната академия в София и Сухопътния колеж по отбраната на САЩ с магистратура по “Стратегически науки”.

Участвал е в различни курсове у нас и в чужбина – Великобритания, Германия, Австрия, Латвия. Като заместник-национален представител на първия български контингент в Ирак участва в операция “Иракска свобода”. Служил е в Обединеното командване на силите на НАТО в Неапол, Италия като началник на екип от съветници към Началника на Щаба (2010-2012).

Бил е началник на отдел “Бойна подготовка” в Командването на Сухопътните войски, а от 2015 до 2016 г. е командир на 61-ва механизирана бригада в Карлово. Началник е на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 2016 година.