Ефрейтор Петя Дикова, абсолвент от магистърската програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“, спечели конкурса на сдружение „Постоянно образование“

Ефрейтор Петя Дикова, абсолвент от магистърската програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“, обучавала се в катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ спечели конкурса на сдружение „Постоянно образование“ за дипломна работа, защитена през месец юли 2021 г. с научен ръководител гл. ас. д-р Елица Николова.

Видеото на ВТК гледайте тук.