Публична защита на майор Петър Ангелов Стоилов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на административно-правната система за управление на отбраната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от майор Петър Ангелов Стоилов.
Председател на научното жури: Професор доктор Лидия Стоянова Велкова.
Дата: 04.09.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на майор Петър Ангелов Стоилов

Рецензии:
Професор доктор Лидия Георгиева Велкова
Професор доктор Павел Георгиев Павлов

Становища:
Професор д.н. Любомир Кирилов Тимчев
Полковник професор д.н. Веселин Петров Мадански
Полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

03.08.2018 г.
гр. София