Стоян Георгиев Стойчев

Полк. доц. д-р Стоян Георгиев Стойчев

Декан на факултет "Национална сигурност и отбрана"

Преподава по съвместни операции и планиране. 

Телефон (02) 9226663

e-mail: sstoychev _ ss@abv.bg

Образоание

  • Доктор на Военна академия "Г. С. Раковски"
  • Завършил Военна академия "Г. С. Раковски"

Монографии

  • Монография "Теоретични основи на националната военна стратегия" 2009
  • Изследвайте възможностите на НАТО и ЕС за отговор и управление на кризи
  • Сигурност като сложна обществена система

Умения

Съвместни операции90%
Мисии на Българската армия70%
Управление100%