p.dimov@rndc.bg
0887 930 559

Полк. доц. д-р инж. Петко Стефанов Димов

Директор на департамент  „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ 

Образование

 • Доцент в професионално направление 9.1. Национална сигурност
 • Образователна и научна степен “доктор” - НВУ "Васил Левски"
 • Военна академия „Г. С. Раковски” – специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативно тактическите формирования”.
 • Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Психология
 • Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Приложна психология, психотерапия и невропсихология
 • Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“ гр. В. Търново - Инженерни войски

Професионана кариера

 • Началник на научна секция "Иновации, платформи в образованието и квалификацията"
 • Доцент в Институт за перспективни изследвания за отбрана
 • Главен асистент в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника на ИПИО
 • Главен експерт в канцеларията на Командващия на Съвместното командване на силите
 • Командир на Военно формирование 32420 Русе
 • Редовен слушател във факултет „Командно щабен” на ВА „Г.С.Раковски”
 • Старши асистент в катедра „Инженерно осигуряване” на факултет „Общовойскови” НВУ Васил Левски
 • Асистент в катедра „Инженерно осигуряване, техника и технологии” на факултет „Общовойскови” – НВУ „В.Левски” В.Търново
 • Началник на група за съхранение на свързочна, инженерна техника, технически средства за ЯХБЗ, автомобилна техника и подготовка на резервисти в 18 мобилизационна база – 34200 Шумен
 • Командир на позиционна рота – 34210 Бояново
 • Командир на взвод в 7 дисб. – 34210 Бояново

Друга информация

Роден на 10 август 1976 година в гр. Стамболийски, област Пловдив

Семейно положение – женен с две деца

Езикови познания – Английски език – 2 – 2 – 2 – 2 съгласно STANAG 6001

 

 

HTML, CSS, PHP, Java Script70%
WordPress, Moodle, BlackBoard, CMS, LMS90%
Уеб дизайн, Презентационни умения, Microsoft Office 80%