Полковник д-р Никола Стоянов

n.stoyanov@rndc.bg
+359 2 92 26 531

Полковник д-р Никола Стоянов

Директор на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Роден на 21 март 1965 г. в гр. Сливен.

Образование и квалификация

ВНВАУ “Г. Димитров” – 1988 г.

ВА „Г. С. Раковски“ – 1997 г.

ВА “Г. С. Раковски” – 2007 г.

Образователна и научна степен – “Доктор”.

Придобити специалности:

– “Зенитна артилерия”

– “Командно-щабна, оперативно-тактическа – ПВО на войските”

– “Стратегическо ръководство на отбраната”

Квалификация:

– “Офицер от артилерията – инженер по експлоатация на зенитно артилерийска техника”

Военна кариера

– Командир на радиотехнически и приборен взвод   в зен.арт. на военно формирование 38740 – Сливен

– Командир на взвод в техническа батарея   на военно формирование 38220 – Бояново

– Командир на бойна машина в зрбатр  на военно формирование 38220      – Бояново

– Командир на зенитно-ракетна батарея   във военно формирование 38220 – Бояново

– Слушател във ВА “Г. С. Раковски”

– Заместник-началник щаб   на военно формирование 38220 – Бояново

– ИД началник щаб на военно формирование 38220 – Бояново

– Командир на зрдн в 5 мбр – Казанлък

– Командир на зрдн в 5 мбр – Казанлък

– Слушател във факултет “НСО“ на ВА

– Заместник-началник на отдел “Окомплектоване с военнослужещи на наборна военна служба”  в управление “Личен състав” – ГЩ

– Началник на направление “Военен отчет и осигуряване на ресурсите” в отдел “Мобилизация на ресурсите” – ГЩ

– Началник на отдел “Поуки” в управление “Съвместна подготовка” на военно формирование 46430 – София

– Началник на сектор “Анализ и поуки” в отдел “Съвместна подготовка” на СКС

– Старши инструктор във факултет “Командно-щабен” на ВА „Г. С. Раковски“

– Директор на център “Квалификация, дистанционно обучение и компютърни симулации“

Владеене на чужди езици

Английски (2-2-3-2)

Участие в мисии

  • мисия в Ирак на длъжност: “Началник-щаб на 4-ти пехотен батальон” – 2004/2005 г. ;
  • мисия в Афганистан на длъжност: “Старши национален представител, той и национален командир на контингент” – 2008 г.